Kategoriat
Netti

Kuvien lisääminen WordPressin tagipilveen ja sen muotoilu jQuerylla

Tämä yksinkertainen jQuery skripti mahdollistaa kuvien lisäämisen tagien yhteyteen Wordpressin tagipilvessä (wp_tag_cloud). Skriptillä voi myös muotoilla tagipilveä käyttämättä Wordpressin funktioita.

Tämä yksinkertainen jQuery skripti mahdollistaa kuvien lisäämisen tagien yhteyteen WordPressin tagipilvessä (wp_tag_cloud). Skriptillä voi myös muotoilla tagipilveä käyttämättä WordPressin funktioita. Yksittäisen tagin yhteydessä olevan kuvan koko muuttuu WordPressin antaman tekstin koon mukaisesti.

jQuery(function() {
  var imagesize;
  var alttxt;
  var linkhref;

  jQuery('a[class^="tag-link-"]').each(function() {
    imagesize = jQuery(this).css('font-size');
    alttxt = jQuery(this).text();
    linkhref = jQuery(this).attr('href');

    jQuery(this).before(
      '<a title="tag: ' +alttxt+ '" href="' +linkhref+ '">
       <img src="path/to/your/image"
       style="width:'+imagesize+';height:'+imagesize+';"
       alt="'+alttxt+' icon" /></a>'
    );
  });
});

Ensin määritellään muutama muuttuja. Sitten jQuery kohdistetaan tietyn class-attribuutin omaaviin linkkeihin. Tagipilven tagilinkkien luokkanimet alkavat tekstijonolla ’tag-link-’ (ja päättyvät tagin id-numerolla). jQueryn .each() -funktio käy läpi jokaisen löydetyn kohteen.

Muuttujille annetaan arvot kohdistetuista linkeistä: käytetty tekstin koko, näkyvä linkin teksti ja tag-arkistoon osoittava href-attribuutti. Tämän jälkeen kirjoitetaan kokonaan uusi html-pätkä tagilinkin eteen. Tässä tapauksessa luodaan kuvalinkki ja täytetään sen arvot vastaavilla muuttuja-arvoilla.

Tämän tapaisen skriptin voi helposti laajentaa muuttamaan tagipilven ulkoasua vielä laajemmalti: esimerkiksi tekstin värin voi säätää muuttumaan tekstin koon mukaisesti. Tämä skripti on parasta sijoittaa sivun footer-osioon tai ainakin tagipilven jälkeen.